Tampereen Häämessut & Juhlat

Elintarvikkeet osastolla

Omien elintarvikkeiden maistatus osastolla on sallittua, kunhan siitä ilmoittaa ravintoloitsija Finnrestalle vastuuvapautuslomakkeella ja tarvittaessa elintarvikevalvontaan.

Osastolla käsiteltävien elintarvikkeiden suhteen on noudatettava elintarvikelainsäädäntöä ja yleisiä hygieniaohjeita. Ilmoitusta Finnrestalle tai elintarvikevalvontaan ei tarvitse tehdä, mikäli kyseessä on vähäinen määrä esimerkiksi paperikääreellisiä makeisia, keksejä tai muuta kahvileipää, sipsejä, kahvia yms. Tutustu alla ohjeisiin vastuuvapautuslomakkeen täytöstä ja elintarvikevalvonnan ilmoituksesta.

Ilmoitus elintarvikevalvontaan

Jos kyseessä on vähäriskinen toiminta, toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu toiminta, toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena, ilmoitusta elintarvikehuoneistosta ei tarvitse tehdä. Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on siis vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Elintarvikealan toimijoilla on edelleen velvollisuus huolehtia omavalvonnasta. Liikkuvat elintarvikehuoneistot tekevät ilmoituksen elintarvikehuoneistotoiminnasta yhden kerran sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella he aloittavat toiminnan tai jonka alueella toiminnasta on aikaisemmin ilmoitettu. Sen jälkeen he tiedottavat toiminnastaan vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista niiden kuntien viranomaisille, kenen alueella toimintaa harjoitetaan.

Vastuuvapautuslauseke Finnrestalle

Tutustu ohjeeseen elintarvikkeiden maistatuksesta sekä täytä tarvittaessa vastuuvapautuslomake Finnrestalle. Lue myös alla oleva vastuuvapautuslauseke ennen lomakkeen täyttöä.

Tällä ilmoituksella Finland Restaurants Oy:n velvollisuus elintarvikelain noudattamisesta ja sen valvonnasta, koskien elintarvikkeiden tarjoilua osastolla, siirtyy ilmoituksen tehneelle. Ilmoittaja sitoutuu noudattamaan elintarvikelainsäädäntöä ja yleisiä hygieniaohjeita. Lisäksi toiminnassa ja valvonnassa ilmoittanut huomioi kaikkia elintarvikealan toimijoita koskevia yleisiä vaatimuksia, kuten vastuukysymyksiä ja elintarvikkeiden jäljitettävyyttä. Tämä sopimus oikeuttaa ilmoittaneen pienien elintarvikenäytteiden tarjoiluun ja pakattujen mukaan otettavien tuotteiden myyntiin. Tämä sopimus ei oikeuta ruoanvalmistukseen eikä paikalla nautittavien (poikkeuksena jäätelö) elintarvikkeiden myyntiin.
Pyydämme myös huomioimaan, että Finland Restaurants Oy:llä on anniskeluoikeus koko Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen alueella, joten omien alkoholijuomien tuominen tai nauttiminen messualueella ei ole Suomen alkoholilainsäädännön mukaan sallittua.

Finnrestalta on myös mahdollista tilata kaikki tarjottavat syötävät sekä juomat osastolle.

 

Vakuutan, että olen lukenut ja hyväksynyt vastuuvapautuslausekkeen. *

Yhteyshenkilön tiedot


Yrityksen tiedot

HUOM! Jos osallistut messuille yksityishenkilönä korvataan yrityksen nimi omalla nimellä ja Y-tunnus syntymäajalla muodossa pv.kk.vuosi.